Widgets

Widgets Cryptocurrency Market Widget hiện đã có trên TradingView

Như bạn có thể biết, cryptocurrencies đang trở nên phổ biến. Chúng tôi đã xây dựng Widgets để giúp bạn điều hướng các thị trường mật mã, nơi các đồng xu mới và các mã thông báo xuất hiện thường xuyên. Widget mới sẽ giúp bạn giữ vững vị thế...

November 30, 2017

Widgets TRADINGVIEW CÓ THÊM MÀN HÌNH WIDGET MỚI!

    Nhiều người dùng của chúng tôi tận hưởng màn hình của chúng tôi làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn khi tìm kiếm các công cụ tài chính cần phải khớp với một tiêu chí nhất định. Chúng tôi quyết định chia sẻ công cụ hữu...

October 20, 2017