Social

Social Nghỉ Lễ Vui Vẻ!

TradingView mong muốn tất cả mọi người có những ngày nghỉ lễ hạnh phúc! Hãy dành những tình cảm tốt nhất cho nhau và được cảm thấy hạnh phúc. Đây là một điều rất thú vị. Hãy chụp ảnh TradingView với nhiều tâm trạng cảm xúc trong kỳ nghỉ –...

December 25, 2017

Social HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 2.0

Cung cấp sự hỗ trợ hàng đầu cho người dùng TradingView là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đưa ra những cải tiến đáng kể. Đây là một bước tiến lớn sẽ giúp chúng...

October 19, 2017