TradingView Blog - Page 4

Trading and Brokerage ĐÁP ỨNG VỊ THẾ RIÊNG LẺ MỚI CHO FOREX.COM

Tin vui cho các trader và nhà đầu tư sử dụng Forex.com làm môi giới. Chúng tôi đã thêm một tab mới trong Trình quản lý tài khoản cho phép bạn xem các vị trí riêng lẻ. Tab Vị trí bao gồm 2 mục phụ mới bây giờ – Vị...

November 1, 2017

Stock Screener CÙNG THỬ NGHIỆM TÍN HIỆU CRYPTO CURRENCY MỚI

Chúng tôi tạo ra một phần Cryptocurrency riêng biệt để tìm kiếm cryptos dễ dàng hơn, nhưng tại sao lại dừng lại ở đó? Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu Tìm kiếm Tín hiệu Cryptocurrency cho những người đam mê mật mã của chúng tôi! Bây giờ bạn có...

October 30, 2017

Widgets TRADINGVIEW CÓ THÊM MÀN HÌNH WIDGET MỚI!

    Nhiều người dùng của chúng tôi tận hưởng màn hình của chúng tôi làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn khi tìm kiếm các công cụ tài chính cần phải khớp với một tiêu chí nhất định. Chúng tôi quyết định chia sẻ công cụ hữu...

October 20, 2017

Social HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 2.0

Cung cấp sự hỗ trợ hàng đầu cho người dùng TradingView là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đưa ra những cải tiến đáng kể. Đây là một bước tiến lớn sẽ giúp chúng...

October 19, 2017

Business updates 10 THỐNG KÊ THÚ VỊ VỀ TRADINGVIEW

Năm ngoái, chúng tôi đã kỷ niệm cột mốc quan trọng trong việc có hơn một triệu ý tưởng chung của cộng đồng. Lần này chúng tôi đã khám phá ra các số liệu thống kê thú vị hơn nữa trên mạng xã hội mà bạn là một phần của...

October 18, 2017

Charting ĐÁP ỨNG THÊM CƠ SỞ KÝ SỰ CƠ BẢN MỚI

Biểu đồ cơ sở cho thấy các chuyển động giá so với đường cơ sở bạn chọn. Điều này có thể rất hữu ích cho việc phân tích biến động giá cả. Nhấp vào nút Kiểu biểu đồ ở bảng điều khiển trên cùng và chọn Đường cơ sở trong...

October 13, 2017

Data feeds and exchanges THÊM DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ SẴN TRADINGVIEW

Người dùng TradingView bây giờ có thể nhận được dữ liệu thị trường từ nhiều nguồn mới. Đây là những gì chúng tôi đã bổ sung: 1. Thị trường chứng khoán Tel Aviv – dữ liệu thị trường cho cổ phiếu, tương lai và chỉ số. 2. Dữ liệu thị...

October 6, 2017

Bitcoin Charts DỰ LIỆU BITTREX ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ GIAO DỊCH

Chúng tôi đã bổ sung dữ liệu Bittrex. Hơn 200 sản phẩm mới sẽ được hiển thị trên chart và wigget của TradingView. Toàn bộ mã tiền thuật toán mới hiện đã có sẵn cho bạn giao dịch từ bây giờ! TradingView cũng hỗ trợ nhiều sàn giao dịch tiền thuật toán khác!...

October 4, 2017
#bitcoin  #bittrex