Data feeds and exchanges

Data feeds and exchanges Cổ phiếu CSE trong thời gian thực và chia tách EURONEXT

Chúng tôi có Tin tốt cho các bạn! Dữ liệu thị trường thời gian thực từ Sở giao dịch chứng khoán Canada (CSE) hiện đã có trên TradingView và hoàn toàn miễn phí! CSE là sàn giao dịch phát triển nhanh nhất ở Canada, tại đây các công ty có...

December 3, 2018

Data feeds and exchanges DỮ LIỆU CHI-X EUROPE SẼ KHÔNG CÒN VÀO CUỐI THÁNG 12 NĂM 2018

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch Chi-X Europe vào cuối tháng 12 năm 2018. Tất cả các mã giao dịch từ sàn giao dịch này bao gồm CHXEUR. Ví dụ: CHXEUR: VODL. Điều này có ý nghĩa rằng...

November 23, 2018

Data feeds and exchanges Dữ liệu thời gian thực trong ngày từ sàn EUREX đã có trên TradingView

Như tất cả chúng ta cùng biết, chúng tôi vẫn định kỳ thêm dữ liệu từ các sàn giao dịch mới. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng vẫn đang cập nhật thêm nhiều dữ liệu từ các sàn mà chúng tôi đã có trên TradingView. EUREX là một trong những...

October 1, 2018

Data feeds and exchanges Thêm Sàn Giao Dịch trên TradingView!

Thứ Sáu tốt lành! Chúng tôi đã một lần nữa tăng phạm vi dữ liệu của chúng tôi. Người dùng TradingView bây giờ có thể xem dữ liệu từ 4 giao dịch mới. Thị trường tài chính Dubai được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 2000. DFM là...

February 9, 2018

Data feeds and exchanges Nguồn dữ liệu mới trên TradingView!

Chúng tôi đã có một số tin tốt cho bạn! Chúng tôi tăng mức độ bảo hiểm dữ liệu của mình bằng cách thêm một số giao dịch. Đây là cách để chúng tôi ăn mừng ngày kết thúc một năm tuyệt vời. Chúng tôi đã thêm dữ liệu về cổ...

January 5, 2018

Data feeds and exchanges HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI BITCOIN CME CÓ TRÊN TRADINGVIEW VÀO 18/12

Hãy sẵn sàng cho một số hành động nóng! Chicago Mercantile Exchange vừa công bố rằng Bitcoin Futures của họ sẽ có mặt vào ngày 18 tháng 12. Bạn sẽ có thể theo dõi công bố tài liệu lịch sử này trên TradeView. Mỗi người dùng TradingView đã đăng ký...

December 16, 2017

Data feeds and exchanges THÊM DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ SẴN TRADINGVIEW

Người dùng TradingView bây giờ có thể nhận được dữ liệu thị trường từ nhiều nguồn mới. Đây là những gì chúng tôi đã bổ sung: 1. Thị trường chứng khoán Tel Aviv – dữ liệu thị trường cho cổ phiếu, tương lai và chỉ số. 2. Dữ liệu thị...

October 6, 2017