TradingView Blog

Social HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 2.0

Cung cấp sự hỗ trợ hàng đầu cho người dùng TradingView là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đưa ra những cải tiến đáng kể. Đây là một bước tiến lớn sẽ giúp chúng...

October 19, 2017

Charting 10 THỐNG KÊ THÚ VỊ VỀ TRADINGVIEW

Năm ngoái, chúng tôi đã kỷ niệm cột mốc quan trọng trong việc có hơn một triệu ý tưởng chung của cộng đồng. Lần này chúng tôi đã khám phá ra các số liệu thống kê thú vị hơn nữa trên mạng xã hội mà bạn là một phần của...

October 18, 2017
#estadísticas TradingView  

Charting ĐÁP ỨNG THÊM CƠ SỞ KÝ SỰ CƠ BẢN MỚI

Biểu đồ cơ sở cho thấy các chuyển động giá so với đường cơ sở bạn chọn. Điều này có thể rất hữu ích cho việc phân tích biến động giá cả. Nhấp vào nút Kiểu biểu đồ ở bảng điều khiển trên cùng và chọn Đường cơ sở trong...

October 13, 2017

Data feeds and exchanges THÊM DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ SẴN TRADINGVIEW

Người dùng TradingView bây giờ có thể nhận được dữ liệu thị trường từ nhiều nguồn mới. Đây là những gì chúng tôi đã bổ sung: 1. Thị trường chứng khoán Tel Aviv – dữ liệu thị trường cho cổ phiếu, tương lai và chỉ số. 2. Dữ liệu thị...

October 6, 2017

Bitcoin Charts DỰ LIỆU BITTREX ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ GIAO DỊCH

Chúng tôi đã bổ sung dữ liệu Bittrex. Hơn 200 sản phẩm mới sẽ được hiển thị trên chart và wigget của TradingView. Toàn bộ mã tiền thuật toán mới hiện đã có sẵn cho bạn giao dịch từ bây giờ! TradingView cũng hỗ trợ nhiều sàn giao dịch tiền thuật toán khác!...

October 4, 2017
#bitcoin  #bittrex