Stock Screener

Stock Screener UTVECKLING AV FLAGGADE SYMBOLER

Vi har fått mycket feedback och förslag efter första utgåvan av flaggade symboler.  En av de mest eftertraktade förfrågningarna var att lägga till fler färger. Vi kunde helt enkelt inte lämna denna förfrågan obesvarad och förbättrade därför funktionaliteten för flaggade symboler genom att lägga till 4 nya färger. Nu kan du välja...

October 29, 2018

Stock Screener NYA TIDSRAMAR FÖR SCREENERN, DATA EXPORT OCH ANDRA FÖRBÄTTRINGAR

Nya tidsramar – 1 min, 5 min och 4 timmar Det finns ytterligare tre intervall tillgängliga för Screenern nu – 1 min, 5 min och 4 timmar. Inställning av tidsramar finns i aktie-screener, Forex Signal Finder eller Cryptocurrency Signal Finder som finns på instrumentpanelen. När den väljs kommer alla kolumner,...

June 7, 2018