Charting INVERTERAD SKALNINGSINSTÄLLNING

Gör allt ser upp och ner! Du kan nu invertera riktningen för prisdiagrammet. Vi har lagt till möjligheten att invertera din skala. Du hittar den här inställningen i snabbmenyn i prisskalan eller i egenskaperna för diagrammet under fliken Skala. När det är aktiverat, är prisskalan inverterad och prisökningen visas från topp till botten.

 

Du kan se två diagram i bilderna nedan. Den översta visar standardprisskalan och den nedersta bilden visar en inverterad skala.

September 21, 2018
spread the love