Pine Script

Pine Script FORMULA PENGIRAAN DRAWDOWN MAKSIMUM TELAH DITUKAR

  Kami telah menukar cara Drawdown Maksimum dikira untuk Penguji Strategi. Mulai sekarang, variabel strategy.max_drawdown dan medan Drawdown Maksimum dalam laporan akan dikira menggunakan formula baru yang berdasarkan NetProfit. Ambil perhatian bahawa sebelum ini kami juga memasukkan OpenProfit. Kami berharap anda akan mendapati ubahsuai ini berguna. Sila hubungi kami jika anda...

April 27, 2018