Stock Screener

Stock Screener האבולוציה של סימולים מסומנים

קיבלנו הרבה הערות והצעות לאחר השחרור הראשון של סימון סימולים. אחת הבקשות הנחשקות ביותר היתה להוסיף צבעים נוספים. לא יכולנו להשאיר את הבקשה ללא התייחסות ולשפר את הפונקציונליות של סימולים מסומנים על ידי הוספת 4 צבעים חדשים. כעת ניתן לבחור מתוך 5 צבעי דגל זמינים. *   הצבע האחרון שהיה...

October 29, 2018