Pine Script

Pine Script סקריפטים בהזמנה-בלבד ניתנים לפרסום על ידי משתמשי פרימיום בלבד

אנו מחויבים להגדיל את מספר המתנדים הזמינים לקהילה כולה מאחר שזה אחד המאפיינים החשובים ביותר ב-TradingView. הפילוסופיה שלנו היא להוות קהילה פתוחה שבה משתפים רעיונות וסקריפטים כדי להפוך את המסחר לברור יעיל ופורה לכולם. זו בדיוק הסיבה שבגללה החלטנו להגביל את היכולת לפרסם סקריפטים בהזמנה-בלבד. אנו מאמינים כי הפופולריות של...

October 24, 2018